Feiten en cijfers

 • Europese fabrieken voldoen aan uiterst strenge milieunormen, waardoor het evenwicht tussen milieu en energieverbruik voortdurend verbetert. Sinds 1990 daalde de CO2-uitstoot van de Europese papierfabrieken met 42% (CEPI 2009).
 • Europese papierfabrieken halen 55% van hun primaire energie uit nagenoeg koolstofneutrale biomassa (CEPI 2011).
 • Sinds 1990 is de koolstofuitstoot per ton geproduceerd papier in Europese fabrieken met 42% gedaald (CEPI 2009).
 • Het EU-gemiddelde voor papierinzameling is 72% (ERCP 2014).
 • Papiervezels kunnen vier tot acht keer hergebruikt worden, nadien worden de vezels te kort en gaat de kwaliteit achteruit.
 • Het is een mythe dat de papierindustrie bijdraagt aan de roofbouw op het bosbestand. Papier is een duurzaam product dat hernieuwbare bronnen (bomen) vereist. De papierindustrie is jaarlijks verantwoordelijk voor 500.000 ha extra bos binnen de 27 Europese lidstaten, dit staat gelijk aan een oppervlakte de grootte van 4.221 voetbalvelden of 2 maal de oppervlakte van Luxemburg. (FAO-statistieken 2010).
 • Voor meer feiten en cijfers over het milieu- en recyclebeleid van de papierindustrie kan je terecht op de website van CEPI en van de European Recovered Paper Council.
 • Links
  www.cepi.org
  www.paperforrecycling.eu