Partnerschap - een gedeelde verantwoordelijkheid

Als tussenpersoon tussen papierproducenten en -gebruikers meent Papyrus dat het een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. We besteden dus bijzonder veel aandacht aan kwesties zoals duurzame bosbouw, recyclage, vermindering van de uitstoot, energie-efficiëntie en proactieve milieubescherming.

Als aan- en verkoper van papier is het onze plicht om nauw samen te werken met de producenten. Als handelspartner van de klanten die papier kopen, is het onze plicht om helderheid te scheppen in gebieden die klanten het belangrijkst vinden en hen alle informatie te verschaffen die ze nodig hebben.