Contact

PAPYRUS GROEP NEDERLAND BV

Bijsterhuizen Noord 22-02,
6604 LD Wijchen
T: +31 88 65 65 222
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

;


PAPYRUS BELGIUM NV/SA

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 b 33
BE-1070 Brussel
T. +32 2 529 85 11
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Feiten, cijfers en tips

De papierindustrie doet grote inspanningen om haar impact op het milieu te verkleinen en zelfs te neutraliseren. De afgelopen jaren boekten we heel wat vooruitgang en dat vertaalt zich in niet mis te verstane cijfers.

We verzamelden hieronder ook enkele feiten en tips die u kunnen ondersteunen bij het verkleinen van uw milieu-impact.

Greenwashing - hoed je voor de zes zonden

Greenwashing - hoed je voor de zes zonden

 1. Verborgen inruil - het voordeel van een product benadrukken om een negatieve eigenschap te verbergen.
 2. Geen bewijs - verklaringen zonder gedocumenteerd bewijs, bijvoorbeeld de verklaring dat iets op FSC-papier is gedrukt zonder de bijhorende certificaten.
 3. Vaagheid - voorbeelden zijn frases zoals 'natuurlijke drukinkten' en 'uit milieuvriendelijke productie', dit type verklaringen is moeilijk na te trekken of te staven.
 4. Valse labels - de vele bestaande labels kunnen op zich al verwarrend zijn, door leveranciers uitgevonden milieulabelprogramma's horen niet thuis op drukwerk.
 5. Irrelevantie - het benadrukken van zinloze producteigenschappen, in Europa wordt bijna alle papier chloorvrij gebleekt, het vermelden van ECF oftewel 'elementary-chlorine-free' is dus irrelevant
 6. Liegen - Valse verklaringen afleggen en labels misbruiken zijn de meest opvallende vorm van greenwashing al is het niet steeds met opzet, gebruik daarom een label slechts als u precies weet waar het vandaan komt en waar het voor staat.
Tips - Wat kan ik zelf voor het milieu betekenen?

Tips - Wat kan ik zelf voor het milieu betekenen?

 1. Gebruik papier dat op ecologisch verantwoorde wijze geproduceerd werd. Kijk uit naar papier van gecertificeerde primaire vezels of naar gerecycleerd papier met het Blauer Engel-logo. Papyrus geeft u graag informatie over de herkomst van gecertificeerd papier.
 2. Kies voor coating en afwerking bij voorkeur voor een UV-coating op waterbasis, deze bevat geen vluchtige organische stoffen.
 3. Let op ontwerp en papier voor de hoeveelheid inkt. Gestreken papier behoeft minder inkt nodig, wat voor een lager energieverbruik bij zowel druk als drogen zorgt.
 4. Kies voor gecertificeerd papier.
 5. Besteedt extra aandacht aan de beheersprocessen en het aantal fasen in het proces, door de juiste technieken toe te passen vermijdt u misdrukken, exessief inktverbruik en een te groot energieverbruik.
 6. Vermijd inkt met zware metalen maar kies voor ecologische stoffen, dit is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor uw werknemers, uw drukker kan u adviseren.
 7. Keur afdrukken waar mogelijk digitaal goed zodat er geen papier nodeloos moet vervoerd worden.
 8. Optimaliseer het volume van uw af te drukken materialen door o.a. uw mailinglijsten regelmatig bij te werken en zo dubbele afdrukken en verzendingen te vermijden. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het helpt ook kosten te besparen.
 9. Vermijd overproductie door in batches te drukken en uw publicaties op maat van uw doelgroepen te maken.
 10. Investeer in milieuprojecten om koolstofemissies te neutraliseren.
 11. Recycleer en verleng de levenscycli van uw materiaal.
 12. Geef het goede voorbeeld en communiceer over uw inspanningen.
Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

 • Europese fabrieken voldoen aan uiterst strenge milieunormen, waardoor het evenwicht tussen milieu en energieverbruik voortdurend verbetert. Sinds 1990 daalde de CO2-uitstoot van de Europese papierfabrieken met 42% (CEPI 2009).
 • Europese papierfabrieken halen 55% van hun primaire energie uit nagenoeg koolstofneutrale biomassa (CEPI 2011).
 • Sinds 1990 is de koolstofuitstoot per ton geproduceerd papier in Europese fabrieken met 42% gedaald (CEPI 2009).
 • Het EU-gemiddelde voor papierinzameling is 72% (ERCP 2014).
 • Papiervezels kunnen vier tot acht keer hergebruikt worden, nadien worden de vezels te kort en gaat de kwaliteit achteruit.
 • Het is een mythe dat de papierindustrie bijdraagt aan de roofbouw op het bosbestand. Papier is een duurzaam product dat hernieuwbare bronnen (bomen) vereist. De papierindustrie is jaarlijks verantwoordelijk voor 500.000 ha extra bos binnen de 27 Europese lidstaten, dit staat gelijk aan een oppervlakte de grootte van 4.221 voetbalvelden of 2 maal de oppervlakte van Luxemburg. (FAO-statistieken 2010).
 • Voor meer feiten en cijfers over het milieu- en recyclebeleid van de papierindustrie kan je terecht op de website van CEPI en van de European Recovered Paper Council.
 • Links
  www.cepi.org
  www.paperforrecycling.eu

Papyrus en Recyclage

Recycleren, nog eens en dan nog eens

Hergebruikte materialen zoals papier uit gerecycleerde vezels bieden heel wat voordelen voor het milieu. Niet alleen is het beter voor het milieu om minder primaire bronnen te gebruiken, maar is het economisch gezien ook logisch om producten en grondstoffen te hergebruiken, vooral als dat herhaaldelijk gebeurt

 Papier recycleren, het milieuvriendelijke alternatief

Papier recycleren, het milieuvriendelijke alternatief

Papier is een natuurlijk product en was één van de voornaamste materialen die als inspiratie voor de 'wieg-tot-wieg'-filosofie hebben gediend. Vanuit milieuoogpunt heeft het twee unieke kenmerken. Ten eerste wordt het op basis van hernieuwbare grondstoffen gefabriceerd. Ten tweede kan het herhaaldelijk hergebruikt worden. De technologie waarmee oud papier wordt gerecycleerd en opnieuw verwerkt, is de laatste jaren met grote sprongen vooruit gegaan.

Op technisch en esthetisch vlak moet hoogwaardig gerecycleerd papier niet langer onderdoen voor eender welk papier geproduceerd met primaire vezels maar behoudt het toch zijn unieke karakter.

Wordt papierrecyclage steeds milieuvriendelijker?

Over het algemeen wordt bij de productie van basismateriaal uit oud papier aanzienlijk aanzienlijk minder energie en water gebruikt dan voor het maken van papier uit primaire vezels. Bovendien moet er vaak veel minder materiaal worden vervoerd - zoals van papierinzamelpunten naar papierfabrieken – waardoor het transport alleen al een stuk milieuvriendelijker is. Toch zou het te simplistisch zijn om gerecycleerd papier te verwelkomen als hét milieuvriendelijke alternatief voor papier uit primaire vezels omdat er geen gerecycleerd papier zou zijn als er geen papier uit primaire vezels bestond.

De Recyclageketen

De Recyclageketen

Het recyclageproces: Papierfabrieken produceren zowel papier uit primaire vezels als uit gerecycleerd papier (1). Het papier wordt via de papierhandelaar (2) naar drukkers of eindgebruikers (3) verzonden. Na afloop van de levenscyclus wordt het product (4) weggegooid (5), ingezameld (6) en gesorteerd. Tijdens het recycleren (7) worden herbruikbare vezels (8) uit oud papier gemaakt. Deze herbruikbare vezels, die gedeeltelijk aangevuld worden met primaire vezels (9), gaan terug naar de papierproductie.

Als papier niet gerecycleerd wordt, eindigt het in Europa meestal in de afvalverbrandingsoven (A) waar het waardevolle energie oplevert. Na de recyclage is het meeste restmateriaal organisch en kan het opnieuw gebruikt worden - bijvoorbeeld als meststof (B). Geen recyclage zonder primaire vezels: als aanvulling op de materialen worden primaire vezels uit verantwoorde bosbouw gebruikt (C).

Hoe wordt papier gerecycleerd?

Hoe wordt papier gerecycleerd?

Voor een efficiënte recyclage is een passende infrastructuur nodig. Ten eerste moeten er inzamelpunten voor oud papier zijn. Dat wordt de grondstof, in de vorm van een 'bijkomende vezel'. Dit oud papier wordt dan op kwaliteit gesorteerd.

Hoe wordt oud papier weer omgevormd tot helder, nieuw ogend papier?

Eerst wordt het afvalpapier afgebroken en tot een vezelpap opgelost. De vezels worden dan schoongemaakt; tijdens het ontinktingsproces worden inktresten verwijderd. Tot slot worden de ruwe vezels op lengte gesorteerd. Dan worden dezelfde supplementen (bijv.. vulproducten, pigmenten) toegevoegd als in het papierproces van primaire vezels. Zo ontstaat de nieuwe grondstofpulp waarmee opnieuw papier wordt gemaakt.

Over primaire vezels en gerecycleerd papier

Over primaire vezels en gerecycleerd papier

Het recyclageproces is afhankelijk van de voortdurende beschikbaarheid van primaire vezels. Helaas kan papier momenteel niet eindeloos gerecycleerd worden, ondanks alle inspanningen om oud papier in te zamelen en de investeringen van de laatste jaren in moderne fabricagemethoden

We kunnen zeggen dat het gebruik van primaire vezels - alleen waar en wanneer het nodig is - in combinatie met gerecycleerd papier de juiste weg voorwaarts is. Gerecycleerde vezels hebben duidelijk voordelen, zeker voor producten met korte levenscyclus of als recyclage geen optie is (bijv. hygiënische papierproducten). Papier van primaire vezels simpelweg verwerpen is echter wat kortzichtig, hoewel het nog altijd verstandig is om meer gebruik van gerecycleerd papier te promoten.

Daarenboven bestaan er tegenwoordig ook veel variëteiten hybride papier uit een mengsel van primaire en gerecycleerde vezels.

Home Intro

Eén van de belangrijkste doelen van het milieubeleid van Papyrus is de optimalisering van de
natuurlijke levenscyclus van papier
vanaf zijn oorsprong in het bos, via alle productiefasen, tot de recyclage en het hergebruik.