Papyrus en Recyclage

Recycleren, nog eens en dan nog eens

Hergebruikte materialen zoals papier uit gerecycleerde vezels bieden heel wat voordelen voor het milieu. Niet alleen is het beter voor het milieu om minder primaire bronnen te gebruiken, maar is het economisch gezien ook logisch om producten en grondstoffen te hergebruiken, vooral als dat herhaaldelijk gebeurt

 Papier recycleren, het milieuvriendelijke alternatief

Papier recycleren, het milieuvriendelijke alternatief

Papier is een natuurlijk product en was één van de voornaamste materialen die als inspiratie voor de 'wieg-tot-wieg'-filosofie hebben gediend. Vanuit milieuoogpunt heeft het twee unieke kenmerken. Ten eerste wordt het op basis van hernieuwbare grondstoffen gefabriceerd. Ten tweede kan het herhaaldelijk hergebruikt worden. De technologie waarmee oud papier wordt gerecycleerd en opnieuw verwerkt, is de laatste jaren met grote sprongen vooruit gegaan.

Op technisch en esthetisch vlak moet hoogwaardig gerecycleerd papier niet langer onderdoen voor eender welk papier geproduceerd met primaire vezels maar behoudt het toch zijn unieke karakter.

Wordt papierrecyclage steeds milieuvriendelijker?

Over het algemeen wordt bij de productie van basismateriaal uit oud papier aanzienlijk aanzienlijk minder energie en water gebruikt dan voor het maken van papier uit primaire vezels. Bovendien moet er vaak veel minder materiaal worden vervoerd - zoals van papierinzamelpunten naar papierfabrieken – waardoor het transport alleen al een stuk milieuvriendelijker is. Toch zou het te simplistisch zijn om gerecycleerd papier te verwelkomen als hét milieuvriendelijke alternatief voor papier uit primaire vezels omdat er geen gerecycleerd papier zou zijn als er geen papier uit primaire vezels bestond.

De Recyclageketen

De Recyclageketen

Het recyclageproces: Papierfabrieken produceren zowel papier uit primaire vezels als uit gerecycleerd papier (1). Het papier wordt via de papierhandelaar (2) naar drukkers of eindgebruikers (3) verzonden. Na afloop van de levenscyclus wordt het product (4) weggegooid (5), ingezameld (6) en gesorteerd. Tijdens het recycleren (7) worden herbruikbare vezels (8) uit oud papier gemaakt. Deze herbruikbare vezels, die gedeeltelijk aangevuld worden met primaire vezels (9), gaan terug naar de papierproductie.

Als papier niet gerecycleerd wordt, eindigt het in Europa meestal in de afvalverbrandingsoven (A) waar het waardevolle energie oplevert. Na de recyclage is het meeste restmateriaal organisch en kan het opnieuw gebruikt worden - bijvoorbeeld als meststof (B). Geen recyclage zonder primaire vezels: als aanvulling op de materialen worden primaire vezels uit verantwoorde bosbouw gebruikt (C).

Hoe wordt papier gerecycleerd?

Hoe wordt papier gerecycleerd?

Voor een efficiënte recyclage is een passende infrastructuur nodig. Ten eerste moeten er inzamelpunten voor oud papier zijn. Dat wordt de grondstof, in de vorm van een 'bijkomende vezel'. Dit oud papier wordt dan op kwaliteit gesorteerd.

Hoe wordt oud papier weer omgevormd tot helder, nieuw ogend papier?

Eerst wordt het afvalpapier afgebroken en tot een vezelpap opgelost. De vezels worden dan schoongemaakt; tijdens het ontinktingsproces worden inktresten verwijderd. Tot slot worden de ruwe vezels op lengte gesorteerd. Dan worden dezelfde supplementen (bijv.. vulproducten, pigmenten) toegevoegd als in het papierproces van primaire vezels. Zo ontstaat de nieuwe grondstofpulp waarmee opnieuw papier wordt gemaakt.

Over primaire vezels en gerecycleerd papier

Over primaire vezels en gerecycleerd papier

Het recyclageproces is afhankelijk van de voortdurende beschikbaarheid van primaire vezels. Helaas kan papier momenteel niet eindeloos gerecycleerd worden, ondanks alle inspanningen om oud papier in te zamelen en de investeringen van de laatste jaren in moderne fabricagemethoden

We kunnen zeggen dat het gebruik van primaire vezels - alleen waar en wanneer het nodig is - in combinatie met gerecycleerd papier de juiste weg voorwaarts is. Gerecycleerde vezels hebben duidelijk voordelen, zeker voor producten met korte levenscyclus of als recyclage geen optie is (bijv. hygiënische papierproducten). Papier van primaire vezels simpelweg verwerpen is echter wat kortzichtig, hoewel het nog altijd verstandig is om meer gebruik van gerecycleerd papier te promoten.

Daarenboven bestaan er tegenwoordig ook veel variëteiten hybride papier uit een mengsel van primaire en gerecycleerde vezels.