Papier recycleren, het milieuvriendelijke alternatief

Papier is een natuurlijk product en was één van de voornaamste materialen die als inspiratie voor de 'wieg-tot-wieg'-filosofie hebben gediend. Vanuit milieuoogpunt heeft het twee unieke kenmerken. Ten eerste wordt het op basis van hernieuwbare grondstoffen gefabriceerd. Ten tweede kan het herhaaldelijk hergebruikt worden. De technologie waarmee oud papier wordt gerecycleerd en opnieuw verwerkt, is de laatste jaren met grote sprongen vooruit gegaan.

Op technisch en esthetisch vlak moet hoogwaardig gerecycleerd papier niet langer onderdoen voor eender welk papier geproduceerd met primaire vezels maar behoudt het toch zijn unieke karakter.

Wordt papierrecyclage steeds milieuvriendelijker?

Over het algemeen wordt bij de productie van basismateriaal uit oud papier aanzienlijk aanzienlijk minder energie en water gebruikt dan voor het maken van papier uit primaire vezels. Bovendien moet er vaak veel minder materiaal worden vervoerd - zoals van papierinzamelpunten naar papierfabrieken – waardoor het transport alleen al een stuk milieuvriendelijker is. Toch zou het te simplistisch zijn om gerecycleerd papier te verwelkomen als hét milieuvriendelijke alternatief voor papier uit primaire vezels omdat er geen gerecycleerd papier zou zijn als er geen papier uit primaire vezels bestond.