De Recyclageketen

Het recyclageproces: Papierfabrieken produceren zowel papier uit primaire vezels als uit gerecycleerd papier (1). Het papier wordt via de papierhandelaar (2) naar drukkers of eindgebruikers (3) verzonden. Na afloop van de levenscyclus wordt het product (4) weggegooid (5), ingezameld (6) en gesorteerd. Tijdens het recycleren (7) worden herbruikbare vezels (8) uit oud papier gemaakt. Deze herbruikbare vezels, die gedeeltelijk aangevuld worden met primaire vezels (9), gaan terug naar de papierproductie.

Als papier niet gerecycleerd wordt, eindigt het in Europa meestal in de afvalverbrandingsoven (A) waar het waardevolle energie oplevert. Na de recyclage is het meeste restmateriaal organisch en kan het opnieuw gebruikt worden - bijvoorbeeld als meststof (B). Geen recyclage zonder primaire vezels: als aanvulling op de materialen worden primaire vezels uit verantwoorde bosbouw gebruikt (C).