Hoe wordt papier gerecycleerd?

Voor een efficiënte recyclage is een passende infrastructuur nodig. Ten eerste moeten er inzamelpunten voor oud papier zijn. Dat wordt de grondstof, in de vorm van een 'bijkomende vezel'. Dit oud papier wordt dan op kwaliteit gesorteerd.

Hoe wordt oud papier weer omgevormd tot helder, nieuw ogend papier?

Eerst wordt het afvalpapier afgebroken en tot een vezelpap opgelost. De vezels worden dan schoongemaakt; tijdens het ontinktingsproces worden inktresten verwijderd. Tot slot worden de ruwe vezels op lengte gesorteerd. Dan worden dezelfde supplementen (bijv.. vulproducten, pigmenten) toegevoegd als in het papierproces van primaire vezels. Zo ontstaat de nieuwe grondstofpulp waarmee opnieuw papier wordt gemaakt.