Papyrus en Milieu

Papier en Milieu

Partnerschap – een gedeelde verantwoordelijkheid. Als tussenpersoon tussen papierproducenten en -gebruikers meent Papyrus dat het een bijzondere verantwoordelijkheid draagt.
We besteden dus uitermate veel aandacht aan kwesties zoals duurzame bosbouw, recyclage, vermindering van de uitstoot, energie-efficiëntie en proactieve milieubescherming.

Duurzaamheid in de papierindustrie

Duurzaamheid in de papierindustrie

Duurzaamheid. Bewijs van herkomst. Fair trade. Instandhouding van natuurlijke bronnen. Hernieuwbare energie. Energie-efficiëntie. Deze termen behoorden lange tijd exclusief tot het domein van milieu-experts. Tegenwoordig zijn ze volledig geïntegreerd in het taalgebruik van de papierindustrie. De drukkerij- en grafische sectoren erkenden al snel dat verantwoordelijkheid voor het milieu, klimaatbescherming en de instandhouding van bronnen allemaal gebieden zijn die speciale aandacht en duurzame oplossingen vragen.

Papier, een uniek product

Papier, een uniek product

Of het nu om afdrukken op grote schaal, voor verpakkingen, thuis of op kantoor gaat - papier is overal te vinden. Papier is een natuurlijk product dat grotendeels op basis van hernieuwbare grondstoffen wordt gefabriceerd. Het is dus begrijpelijk dat papier soms het onderwerp van een openbaar onderzoek vormt. Daarom is het van cruciaal belang dat bossen duurzaam beheerd worden. Papierfabrieken moeten strenge milieunormen naleven.

Sociale behoeften moeten – net zoals bredere milieubeschouwingen in hun geheel gerespecteerd worden. Papier, geeft nu, meer dan ooit, mee vorm aan onze toekomst en kan qua milieubeleid de vergelijking doorstaan met eender welk genormeerd product, zoals elektronische media of plastic verpakkingen.

Papier is om twee redenen ecologisch uniek: Ten eerste wordt papier geproduceerd uit - hernieuwbaar - hout. Als we de bossen duurzaam en verantwoord in stand houden, zullen ze dus intact blijven voor de volgende generaties. Ten tweede kan papier herhaaldelijk worden hergebruikt. En als het aan het einde van zijn levenscyclus komt, kan het nog altijd gebruikt worden om energie op te wekken

Koolstofuitstoot en papierproductie

Koolstofuitstoot en papierproductie

Koolstofdioxide wordt geproduceerd als stoffen op koolstofbasis zoals olie of hout verbrand worden. Groeiende bomen gebruiken als onderdeel van de natuurlijke cyclus CO2 uit de atmosfeer en produceren zuurstof.

Hoewel grondstoffen uit verantwoorde bosbouw reeds als koolstofneutraal kunnen worden gezien, veroorzaakt de verwerking van het hout en voornamelijk de pulpbehandeling voor de uitstoot van koolstof.

Bij Papyrus erkennen we dat we er dringend alles aan moeten doen om de bossen van de aarde te beschermen. Daarom ondersteunen we actief producten uit verantwoorde bossen die steeds meer gecertificeerd zijn. In combinatie met de toegenomen productie van hoogwaardig gerecycleerd papier voorkomen we zo de verdere verspreiding van CO2 in de atmosfeer

Papyrus beveelt aan om meer op koolstofneutrale drukprocessen te focussen dan op koolstofneutraal papier, drukken op koolstofneutraal papier betekent immers niet noodzakelijk een koolstofneutraal product, deze wordt mee bepaald door de druk- en afwerkingsprocessen.