Partnerschap – een gedeelde verantwoordelijkheid. Als tussenpersoon tussen papierproducenten en -gebruikers meent Papyrus dat het een bijzondere verantwoordelijkheid draagt.
We besteden dus uitermate veel aandacht aan kwesties zoals duurzame bosbouw, recyclage, vermindering van de uitstoot, energie-efficiëntie en proactieve milieubescherming.