Duurzaamheid in de papierindustrie

Duurzaamheid. Bewijs van herkomst. Fair trade. Instandhouding van natuurlijke bronnen. Hernieuwbare energie. Energie-efficiëntie. Deze termen behoorden lange tijd exclusief tot het domein van milieu-experts. Tegenwoordig zijn ze volledig geïntegreerd in het taalgebruik van de papierindustrie. De drukkerij- en grafische sectoren erkenden al snel dat verantwoordelijkheid voor het milieu, klimaatbescherming en de instandhouding van bronnen allemaal gebieden zijn die speciale aandacht en duurzame oplossingen vragen.