Papier, een uniek product

Of het nu om afdrukken op grote schaal, voor verpakkingen, thuis of op kantoor gaat - papier is overal te vinden. Papier is een natuurlijk product dat grotendeels op basis van hernieuwbare grondstoffen wordt gefabriceerd. Het is dus begrijpelijk dat papier soms het onderwerp van een openbaar onderzoek vormt. Daarom is het van cruciaal belang dat bossen duurzaam beheerd worden. Papierfabrieken moeten strenge milieunormen naleven.

Sociale behoeften moeten – net zoals bredere milieubeschouwingen in hun geheel gerespecteerd worden. Papier, geeft nu, meer dan ooit, mee vorm aan onze toekomst en kan qua milieubeleid de vergelijking doorstaan met eender welk genormeerd product, zoals elektronische media of plastic verpakkingen.

Papier is om twee redenen ecologisch uniek: Ten eerste wordt papier geproduceerd uit - hernieuwbaar - hout. Als we de bossen duurzaam en verantwoord in stand houden, zullen ze dus intact blijven voor de volgende generaties. Ten tweede kan papier herhaaldelijk worden hergebruikt. En als het aan het einde van zijn levenscyclus komt, kan het nog altijd gebruikt worden om energie op te wekken